"L'urbanisme és essencial per al desplegament de polítiques d'habitatge"

Anna Vergés, directora de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona

L'Observatori de l'Habitatge treballa a escala de barri per fomentar la diversitat i la complexitat i per revertir problemes com l'accés a l'habitatge en zones amb gran pressió, com els barris històrics o les cases buides de les urbanitzacions disperses. És per això que són necessàries polítiques actives de foment de l'habitatge per millorar la qualitat de vida en els teixits residencials.

Per al desplegament de les polítiques d'igualtat i de protecció de la població, hi ha diferents instruments, com la protecció del sòl destinat a habitatge social, l'aplicació del dret de tempteig i retracte o el foment d'habitatge assequible. Entre les mesures prioritàries per facilitar l'accés i la permanència a l'habitatge és fonamental el foment del  lloguer, així com la millora del parc residencial en relació amb el comportament energètic, tot fomentant la rehabilitació arquitectònica dels edificis o per àrees de regeneració urbana.

Un dels grans reptes de cara al futur serà l'envelliment de la població i les necessitats dels col·lectius específics. Per respondre a aquests reptes en conjunt, es planteja treballar en la millora dels teixits veïnals com a suport fonamental del sentiment de pertinença i d'identitat, sense deixar de banda altres grups de població amb necessitats de mobilitat lligades a les noves dinàmiques econòmiques.