"La infraestructura verda millorarà la qualitat urbana i ambiental"

Henar Herrera, arquitecta de l'Ajuntament de Castellfels

Ara, la infraestructura verda, més enllà del concepte tradicional dels espais oberts, és una malla formada per un conjunt d'espais naturals que, juntament amb els teixits residencials, els espais productius i les infraestructures urbanes, pot connectar tot el territori, de manera que els ciutadans puguin gaudir dels beneficis ambientals que ens aporta. El PDU haurà de definir, detectar i proposar a escala tècnica quins espais conformen la infraestructura verda, però també haurà d'anar més enllà, en termes de gestió i sostenibilitat d'aquests espais.