"La realitat és que tenim un territori molt tancat que hem d'orientar cap al futur"

El planejament general urbanístic té 47 anys i està obsolet per afrontar els reptes de futur. D'altra banda, la Llei de l'Àrea Metropolitana de Barcelona fixa la competència de la redacció del planejament general.

Respecte als reptes que ha d'abordar el PDU són: primerament adequar l'instrument que permeti actualitzar el model de ciutat, encara que el repte central és com créixer sense ocupar més territori (el 48% del territori està ocupat i la resta és un espai natural gairebé tot protegit) i les opcions de nou creixement són limitades. Un altre repte lligat amb aquest és fer que la peça central guanyi dimensió i que la qualitat urbana s'estengui més enllà de les rondes sense reduir la funcionalitat de les infraestructures de mobilitat. Un tercer és estendre els eixos del transport públic que facilitin el funcionament del conjunt de la ciutat metropolitana. El quart repte són els espais d'activitat econòmica on es desenvolupa el coneixement. El cinquè és la infraestructura verda, acostar els espais naturals a la porta de casa amb l'eslògan: ecologia, lleure i producció o agraris. I finalment, entrarien en la resiliència del territori, hem de plantejar com mantenir un espai central per a l'economia, per al lleure del ciutadà i com a ecosistema propi de l'àrea metropolitana.

El PDU és complex, ja que afecta 36 municipis. La singularitat de cada municipi es planteja des d'un procés d'aproximació, de maduració i de resoldre les complexitats del territori. S'estudia un canvi de paradigma de la gestió del planejament i s'hi ha de donar resposta ràpida, perquè la situació és molt dinàmica i les circumstàncies canvien ràpidament.

Per tal de definir el Pla director urbanístic s'ha actuat en tres fases: en una primera fase es van dur a terme els workshops amb més de 3.000 professionals, alguns d'arreu del món, que ens va permetre conèixer cap on anava l'urbanisme i dels quals s'han fet unes publicacions. Aquests workshops van acabar amb una exposició oberta, visitada per més de 30.000 persones i de la qual s'han fet exposicions a diferents ciutats del món (Boston, Shanghai, Toronto, Chicago...) i ara es presentarà als diferents municipis metropolitans per obrir el debat i la participació ciutadana. En una segona fase, l'equip del PDU ha fet un treball intern en el qual ha fet unes taules en què s'han tractat temàtiques concretes amb experts. I una darrera fase és la de redacció del Pla director urbanístic, la tramitació, l'aprovació inicial i l'aprovació definitiva.

El paper dels ciutadans és dir quina ciutat volen pel futur, partint de les circumstàncies socials i mediambientals reals. Obrirem el debat a entitats acadèmiques, socials, econòmiques i empresarials, associacions i grups polítics, tenint en compte les particularitats del territori.