"Les infraestructures de mobilitat i serveis han de ser integrades al territori mitjançant la planificació"

Maria Salinas, arquitecta de l'Ajuntament de Sant Boi

Manca finançament per realitzar les infraestructures de gran capacitat, sobretot ferroviàries. Si volem que el territori sigui competitiu econòmicament i que estigui cohesionat socialment, requerim infraestructures d'alta capacitat que permetin al ciutadà canviar de transport privat a transport públic. Necessitem un model eficaç que estigui separat del vehicle privat i això només ho aconseguirem amb un canvi de paradigma, fent un canvi global i assumint la negativitat que ens aporta l'ús del vehicle privat.

La interrelació entre el model de ciutat al qual aspirem i els espais de mobilitat és inqüestionable. Actualment l'àmbit metropolità de Barcelona té una estructura radial, és a dir, tot passa pel centre. Aquesta estructura fa que quan el centre es col·lapsa es veu perjudicat tant l'espai de l'àmbit metropolità com la ciutat central. S'ha de passar a un sistema més en xarxa que millori la cohesió. Hem de treure espai al vehicle privat per donar espai a la mobilitat en transport públic i al ciutadà (facilitant l'espai per a la convivència i l'activitat econòmica).

Les infraestructures planificades només des del seu abast sectorial tenen una greu dificultat per integrar-se bé al territori. El PDU les ha d'ajudar a integrar-se tot mantenint-ne l'eficiència com a xarxes, no només dibuixant el traçat ben integrat al territori, sinó fins i tot definint en quins espais haurien d'estar localitzats els nodes, les parades o les estacions més importants.