"Reforçar el sentiment de pertinença i identitari només es pot fer a través de la participació ciutadana"

Jordi Rodríguez, tècnic de l'Àrea d'Urbanisme de l'Ajuntament de Gavà

Només amb la mixtura d'usos, el planejament pot afrontar els problemes de proximitat entre habitar, treballar i gaudir de les activitats i serveis al territori.

L'urbanisme pot afavorir les polítiques de cohesió i rehabilitació social per ajudar a cohesionar el territori. Aquesta rehabilitació ha d'anar acompanyada d'ajudes publicoprivades.

Reforçar el sentiment de pertinença només es pot assolir a través d'un procés de participació ciutadana, com és el cas del projecte Fem Barri al municipi de Gavà. Aquest projecte és clau perquè el ciutadà se senti identificat dins del seu entorn.

El Pla director urbanístic ha de plantejar-se cap on ha de créixer i com ha de créixer el territori, tenint en compte la casuística de cada un dels municipis.