"Replantejar la metròpolis, fer-la més compacta i diversa pel que fa al transport públic i a la mobilitat activa"

El principal problema de l'àrea metropolitana, però també de la majoria de ciutats del món, és que els sistemes de mobilitat privada han creat un consum excessiu de recursos, com l'espai ocupat, l'energia, les inversions per construir i mantenir les infraestructures, a més de tota una sèrie d'impactes sobre la població, com és el cas de les emissions, el soroll, etc.

La mobilitat sempre ha tingut relació amb el model de ciutat. Actualment les ciutats són molt més grans, i això comporta un augment de la mobilitat, que alhora crea la problema de la dispersió en el territori i la segregació d'usos, el que fa que visquem, treballem i gaudim dels serveis en llocs distants, dins el territori.

El transport públic és i serà el principal vector de mobilitat a l'àrea metropolitana. És per això que es necessita una inversió en infraestructures com les ferroviàries, però també és important aprofitar la infraestructura viària ja existent i gestionar aquest espai d'una manera més eficient i intel·ligent.