"S'ha de garantir l'accés a la igualtat d'oportunitats a tothom"

Una característica constant dins l'àrea metropolitana de Barcelona, amb excepció d'algun municipi, és la proximitat entre els nuclis urbans i els nuclis d'activitat econòmica, allò que s'entendria com un continu urbà.

S'ha passat d'un model industrial a un altre, que anomenem 4.0, que es defineix com una indústria sostenible ambientalment, més avançada i digitalitzada, amb uns recursos humans més qualificats, amb una proximitat de producció i distribució i la integració de la cadena de valor en un lloc central. Uns clars exemples en són els clústers automobilístics del Baix Llobregat.

El principal repte del Pla director urbanístic metropolità serà el de garantir l'accés a la igualtat d'oportunitats a tothom. Per això és fonamental millorar les condicions i la qualitat de vida dels ciutadans i, en conseqüència, la necessitat de disposar d'un capital humà preparat, un territori competitiu i una economia oberta al món, que afavoreixi la integració del treballador en tots aquests processos urbans.