"Una economia només serà circular si està edificada sobre un sistema 100% renovable"

Ignasi Puig, cap de projectes d'ENT Medi Ambient i Gestió

El metabolisme urbà s'entén com un sistema on hi entren recursos, aigua i energia, i on alhora s'hi generen residus, contaminació atmosfèrica, etc. Cal entendre com funcionen aquests fluxos per veure si el sistema metropolità és eficient i què ens cal millorar.

El principals reptes ambientals dins l'àrea metropolitana serien els alts nivells de contaminació atmosfèrica i la millora en l'àmbit dels residus, on estem molt lluny dels objectius europeus que cal complir en aquesta matèria.

Estem molt lluny de l'economia circular, ja que la nostra civilització està basada en el consum lineal i massiu de combustibles fòssils, i perquè només una economia és circular si és 100% renovable.