ACTUALITAT

En aquest espai es va publicant informació d'actualitat relacionada amb la divulgació del procés de redacció del PDU. Hi pots consultar informació referent a conferències, presentacions, debats, etc.