Ampliació del període d’informació pública del document d’aprovació inicial del PDUM

PDUM

Es perllonga el termini d’informació pública fins al 29 de desembre del 2023, amb la voluntat que en resulti un document millor mitjançant les al·legacions

Com que es tracta d’un document d’una complexitat tècnica elevada, s’ha considerat necessari ampliar el termini d’informació pública, que finalitzava el 30 d’octubre d’enguany, i s’ha proposat allargar aquest termini fins al 29 de desembre del 2023, tal com ha acordat el Consell Metropolità el 24 d’octubre. 

Cal recordar que en aquests moments el document del PDUM aprovat inicialment es troba en la fase d’informació pública i és accessible a la pàgina web de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, així com també en suport paper a la seu d’aquesta Administració a fi que es pugui consultar i s’hi puguin presentar al·legacions. A més a més, al llarg dels darrers mesos l’oficina d’atenció del PDUM ha ofert la possibilitat de consultar el document i informar-se’n a través de la creació d’una oficina itinerant, que s’ha desplaçat als municipis per atendre les consultes dels ciutadans a la seva pròpia localitat.

Amb l’ampliació del període d’informació pública es mantindran les cites prèvies per resoldre dubtes de manera presencial a les oficines de l’AMB o bé de manera telemàtica. També es podrà concertar una visita per consultar el document de l’aprovació inicial del PDUM en paper.