Cristina Tomas Centrich

Arquitecta AMB
Cristina Tomas Centrich
Arquitecta per l'ETSAB (2011). Ha desenvolupat la seva carrera professional en l'àmbit de la planificació urbanística i territorial en el sector públic especialitzant-se en els Sistemes d'Informació Geogràfica i en l'anàlisi de dades. 

En el 2011, va treballar a l'estudi de Jordi Henrich en projectes d'espai públic i paisatgisme. En paral·lel, va col·laborar amb Rovira-Beleta arq. com a consultora en el disseny estètic i funcional per a la millora de l'accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques. 

Posteriorment, col·labora amb l'Oficina Tècnica del PDU (2014) per la realització de l'exposició "Metròpolis Barcelona". Des de 2015 forma part de l'equip de Servei de Redacció del Pla Director Urbanístic. Darrerament, col·labora en diverses publicacions, workshops i conferències. Arquitecta del Servei de redacció del Pla director. DSU-AMB