Francesc Magrinyà Torner

Enginyer de camins, canals i ports Director de l'Àrea de Planificació Estratègica (fins setembre 2019). AMB
Francesc Magrinyà
Francesc Magrinyà Torner; Barcelona, 1963
Enginyer de Camins per la Universitat Politècnica de Catalunya, 1988
Doctor en Urbanisme per la Universitat de Paris I Sorbonne i l'ENPC, 2002
Consultoria d'Urbanisme i Transports (EGI 1987-1990), SET (1990-1991) Investigador per l'Institut d'Estudis Territorials - Universitat Pompeu Fabra (1992-1997), Assessor d'Ecologia Urbana de Barcelona (2000-2006), Professor Associat d'Urbanisme de la UPC des de 1997.
Professor Agregat d'Urbanisme de la UPC des de 2006-2015)
Ha estat professor d'Urbanisme del Grau d'Enginyeria Civil i en diversos Màsters i en els Doctorats de Sostenibilitat i d'Infraestructures del Transport de la UPC. Coordinador del Grup de Recerca EXIT-UPC (Enginyeria, Xarxes, Infraestructures i Transport).
Director de Planificació Estratègica a l'AMB