Francesc Soriguera Martí

ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS UPC
Francesc Soriguera Martí
Francesc Soriguera és professor de transport en el Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental de la Universitat Politècnica de Catalunya i membre del grup de recerca BIT - Barcelona Innovació en Transport. Les seves línies de recerca inclouen la gestió del trànsit, la mobilitat urbana i l'anàlisi d'operacions en sistemes de transport. És autor de nombroses publicacions científiques en les revistes de major impacte del sector.