"La revolució tecnològica ha de ser catalitzadora del nou model de mobilitat"

Els problemes principals de la mobilitat metropolitana són la congestió, la contaminació de l'aire i la gran ocupació de l'espai públic. Per solucionar-ho, cal conscienciar la societat i els representants polítics, cal planificar les infraestructures i els usos del sòl i cal una millor gestió dels sistemes del transport.

La nostra societat ha decidit viure en un altre model de mobilitat, una ciutat més humana. Per això, cal potenciar la mobilitat de proximitat, és a dir millorar el transport públic. També estem a punt de viure una revolució tecnològica (aviat tindrem cotxes autònoms circulant per la ciutat), que hem d'utilitzar com a catalitzador del nou model de mobilitat.

En el futur, la mobilitat a la ciutat haurà de basar-se en el transport públic; el cotxe privat s'haurà d'utilitzar fora de la ciutat. A les ciutats el punt més important serà la transició entre el vehicle privat i el transport públic. Per tal que això funcioni, cal completar les xarxes de metro, tramvia i autobús existents i fer un sistema de transport públic més integrat, que compti amb els nous sistemes de transport que apareixeran, com els nous serveis a demanda.

En el futur veurem uns carrers més humans i verds, amb molt més espai per als vianants, les bicis i menys aparcament en superfície.