Joan Passola Vidal

Cap del Servei Territorial d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona DG d'Ordenació del Territori i Urbanisme. Generalitat de Catalunya
Sense Foto