Jordi Julià Sort

Enginyer de Camins, Canals i Ports
Jordi Julià Sort
De 1985 a 2004: Generalitat, Àrea Metropolitana, Renfe, Barcelona Regional, en planificació, projecte, obra i gestió. De 2004 a 2005 fou Director General de Ports i Transports del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, i fins al 2008 director d'Ifercat, empresa pública de gestió d'infraestructures ferroviàries, propietària de la línia 9 de metro.
És autor de "Redes Metropolitanas", un llibre sobre les xarxes de transport d'onze grans ciutats del món (New York, Londres, Paris, Tokyo ...), i de "Sagrera i la xarxa ferroviària de Barcelona"
El 2008 funda Transfer Enginyeria, actualment integrada a TRT TÁRYET i al grup multinacional TPF.
Membre electe de la juntes rectores del Col·legi d'Enginyers de Camins de Catalunya i de l'Agrupació Catalana de Tècnics Urbanistes.