Josep Armengol i Tatjé

Arquitecte-Urbanista Subdirector General d'Actuacions Urbanístiques Departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori. Generalitat de Catalunya
Josep Armengol i Tatjé
· Arquitecte - Urbanista, per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
· Subdirector General d'Actuacions Urbanístiques, del Departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya, des d'on ha coordinat la redacció de la Llei de l'arquitectura i ha impulsat la formulació de l'Agenda Urbana de Catalunya. Actualment està dirigint la formulació dels instruments de planejament urbanístic i d'ordenació territorial, que son competència del govern de la Generalitat.
· En el passat he assumit diverses responsabilitats empresarials tant en el sector públic com privat, en àmbits vinculats a l'urbanisme, la promoció de sòl i habitatge i a la innovació tecnològica en el camp de l'arquitectura i la construcció. Ha estat  Director-Gerent de FORUM S.A., empresa de l'Ajuntament de Manresa des d'on va impulsar polítiques públiques d'habitatge i regeneració urbana. Tanmateix, com a Director General de Compact Habit SL vàrem desenvolupar un sistema d'edificació modular industrialitzat.
· En el camp de la docència i la recerca, he col·laborat amb diferents universitats i escoles impartint matèries d'Urbanística i l'Ordenació del Territori. Destacar la UPC, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Internacional de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona, l'Escola Sert, i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. També ha participat com a expert en diversos programes europeus orientats a la elaboració de metodologies d'intervenció en àrees urbanes consolidades.