Josep Maria Carrera Alpuente

Arquitecte Cap de gabinet de Presidència. AMB
Josep Maria Carrera Alpuente
Arquitecte any 1983, dirigeix i elabora projectes, estudis paisatgístics i ambientals.
Professor del "Màster de Projectació Urbanística" i "de Desenvolupament Urbanístic i Territorial"(UPC). 
A l'Aj. Barcelona, dirigeix projectes: "Sant Andreu-Sagrera, Estació d'Alta Velocitat", "Pla Estratègic de l'Habitatge de Barcelona", "Torre Baró i Vallbona", i d'altres. 
Des de 2004: Dept. Política Territorial i O.P. coordina "Pla Director Territorial de l'Alt Penedès" i  "Pla Territorial Metropolità de Barcelona".
2004 i 2012: Director de Planejament de l'Institut d'Estudis Urbanístics.
2012 a 2014: dirigeix projectes d'ordenació territorial y urbanística, dins Grup Recerca d'Urbanisme i Territori.
Any 2015 es reintegra a l'AMB com a Cap de Gabinet de Presidència.