Josep Ramon Ferragut Muxi

Arquitecte Responsable de la coordinació del planejament general metropolità. Generalitat Catalunya
Josep Ramon Ferragut Muxi