Raimon Roda i Noya

Enginyer Agrònom Cap de Servei d'Infraestructura Verda. AMB
Raimon Roda i Noya
Raimon Roda i Noya. Enginyer Agrònom per la ETSEAL (1996) i funcionari de la Diputació de Barcelona des de 2002; actualment en comissió de serveis a l'AMB. Ha cursat el Doctorat d'Urbanisme a l'ESAB fins a nivell de Suficiència Investigadora (2004). Va participar en el procés de disseny i creació del Parc Agrari del Baix Llobregat (1998-2004) i des de setembre 2013 i fins 2018 ha estat el Gerent del Consorci que el gestiona. Ha intervingut en la redacció de diversos plans d'ordenació municipal i territorial i plans estratègics i ha dirigit i publicat estudis de desenvolupament local i rural. Des de setembre 2018 és el Cap del Servei d'infraestructura verda de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Ha donat suport a projectes de gestió d'espais agraris i rurals de la regió metropolitana de Barcelona, centrant la seva activitat en programes de desenvolupament local especialment referents a la temàtica del sistema alimentari a nivell metropolità, els productes de proximitat, l'agricultura metropolitana i relacions camp-ciutat. Ha participat en projectes i xarxes transnacionals sobre Agricultura metropolitana i periurbana, de Governança Alimentària en regions metropolitanes i, com a expert, en projectes de desenvolupament d'agricultura periurbana a l'Argentina amb finançament de l'AECID. Té publicats diferents articles sobre agricultura, espais i parcs agraris metropolitans.