Sebastià Sarasa Urdiola

Sociòleg UPF
Sebastià Sarassa
Professor de Sociologia en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Anteriorment havia estat professor de sociologia a la Universitat de Barcelona i a la Escola Universitària de Treball Social de l'ICESB.

Va estar col·laborant a la Secretaria Tècnica de l'Àrea de Serveis Social de l'Ajuntament de Barcelona entre els anys 1985 i 1987. Ha estat President de l'Associació Catalana de Sociologia entre els anys 1995 i 1999, i vice-president de la Federació Espanyola de Sociologia entre els anys 1998 i 2001.

Bona part de la seva recerca està focalitzada en analitzar els efectes de les polítiques socials en l'estructura de desigualtats, temes sobre el quals ha publicat nombrosos treballs. Va col·laborar en la coordinació de l'informe sobre la Societat Catalana que va publicar l'IDESCAT l'any 1997 i recentment ha col·laborat en la coordinació de l'Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits de la Població Catalana del 2011.