"La problemàtica del canvi tecnològic"

Les mutacions en l'estructura ocupacional alimentades per el canvi tecnològic provoquen un fenomen que els estudiosos plantegen com dos escenaris possibles en disputa: el de l'ascens social de tota l'estructura ocupacional versus la polarització social entre una classe formada per directius, gestors, tècnics, científics i professionals front a un nou proletariat dels serveis que, en el pitjor dels casos pot donar peu a una infraclasse social.