Teresa Navas Ferrer

Professora associada UPC
Teresa Navas Ferrer
Teresa Navas Ferrer. Llicenciada en grau en Història de l'Art i Doctora en Geografia per la Universitat de Barcelona, amb la tesi "Planificació, Construcció i Mobilitat: la modernització de la xarxa viària a la regió de Barcelona (1761-1969)". Ha estat professora d'Urbanisme i d'Història de les Obres Públiques a l'Escola d'Enginyeria de Camins (ETSECCPB) de la Universitat Politècnica de Catalunya i, actualment, professora associada del Departament de Teoria i Història de l'Arquitectura de la UPC. La seva recerca s'ha centrat en història urbana i de les infraestructures en l'àrea metropolitana de Barcelona, en història de l'Enginyeria Civil i Gestió del Patrimoni Cultural.

On ha participat

Comissions