Xavier Alarcón Carbó

Arquitecte Cap de Servei d'Informació i Estudis Territorials. AMB
Xavier Alarcón Carbó
Llicenciat per l'ETSAB (2004) i màster en planificació territorial i urbanisme (2011). Des de l'any 2008 formo part de l'AMB. El meu principal rol ha estat dinamitzar la implantació de les tecnologies SIG dins la organització. Per dur a terme aquest objectiu m'he responsabilitzat d'alguns projectes d'interès estratègic com la web de planejament; he redactat diferents estudis d'anàlisi territorial i urbanístic amb eines SIG (veure Quaderns Metropolitans, núm. 2); i he assessorat directament a altres equips en la implantació dels diferents SIG que necessitaven. Des de l'any 2013, com a cap de servei d'informació i estudis territorials, em faig responsable de donar suport als redactors del PDU en l'elaboració de la informació de base que necessiti el pla.