Nusos i cruïlles

Nusos i cruïlles és un concurs d'idees internacional que s'ha desenvolupat per generar un debat tècnic, on participin professionals de diferents disciplines. 58 equips han treballat en 6 àmbits metropolitans amb l'objectiu de revertir els forts impactes que les infraestructures viàries generen al seu entorn urbà i ambiental, creant veritables barreres i impossibilitant la connexió amb altres tipus de mobilitat que no sigui el vehicle privat.

QUÈ SÓN ELS NUSOS?

Entenem per nus viari l'encreuament de vies segregades i molt transitades. A diferència de les cruïlles, que també són encreuaments de camins, carrers o carreteres, però amb una essència més urbana, els nusos són artefactes especialitzats dedicats exclusivament a garantir el moviment eficaç dels vehicles de motor, que generen impactes negatius, barreres entre teixits urbans i fragmentacions en el sistema territorial d'espais oberts.

El concurs d'idees «Nusos i cruïlles, el futur de les infraestructures viàries» neix amb la voluntat d'obrir un debat tècnic i professional sobre quin paper han de tenir aquests nusos, tan comuns a la metròpolis, i intentar que paulatinament esdevinguin veritables cruïlles metropolitanes.

El passat 21 de juny es va fer públic el resultat del concurs d'idees Nusos i Cruïlles. Dels 29 equips participants en la darrera fase del concurs, un jurat n'ha destacat sis –un per cadascun dels àmbits proposats–, ja que ha considerat que són els que han respost amb més encert als problemes plantejats.

El futur Pla director urbanístic metropolità recollirà les idees que han aportat tots els participants per tal d'estudiar alternatives en cada un dels àmbits proposats. Per compartir aquestes idees es preveu fer una exposició a inicis del 2022 i una publicació dins de la col·lecció Quaderns PDU metropolità. 
 • QUIN ÉS EL CONTEXT DEL CONCURS?
  L'ús individual de l'automòbil és el mitjà de transport més generalitzat a lesmetròpolis. Ocupa la gran part de l'espai públic de les ciutats i fragmenta el territori i els ecosistemes formant veritables barreres. Com podem revertir aquesta situació i reaprofitar les infraestructures existents per reconnectar el territori, els teixits urbans, les persones i la natura, des de la mobilitat activa?

  Coneix el context actual de les infraestructures viàries

  Nusos i cruïlles
 • COM S'HA ORGANITZAT EL CONCURS?
  Aquest certamen, que va començar el gener del 2020, s'ha desenvolupat en dues fases: una primera, amb un àmbit de reflexió estratègica d'encaix territorial de les infraestructures, amb 58 equips participants, i una segona fase, amb un àmbit de proposta del nus viari, amb 29 equips. Tots els aspirants han hagut de formar un equip tècnic pluridisciplinari dirigit per un urbanista i compost com a mínim per un arquitecte, un enginyer de camins, canals i ports i un ambientòleg.

  Accedeix a les bases del concurs

  Nusos i cruïlles
 • C-32 / B-20

  Montgat – Barcelona
  Nus B-20 / C-31 / N-2

 • B-10 tram Besòs

  Barcelona – Sant Adrià – Badalona – Santa Coloma de Gramenet
  Nus B-10 / Gran Via

 • N-150 / C-58

  Montcada i Reixac – Barberà del Vallès
  Nus Baricentro AP-7 / C-58 / N-150

 • B-30 corredor del Vallès

  Sant Cugat del Vallès – Rubí
  Nus B-30 Hospital General

 • A-2 / BV-2002

  Marge dret del Llobregat - Pallejà - Sant Vicenç dels Horts
  Nus Quatre Camins N-340 / N-2 / BV-2002

 • B-201 / C-31C

  Sant Boi de Llobregat – El Prat de Llobregat
  Nus C-32 / A-2 Delta del Llobregat