"El PDU ha de refer la ciutat, relligar el verd, enllaçar els camins i recosir els perímetres"

L'ocasió del PDU ha de permetre tres temes fonamentals per a la metròpolis: refer i relligar els espais verds, entenent que avui en dia, no com a un estàndard sinó, més bé com a un espai continu.

Recosir i enllaçar tota la vitalitat menor que ha quedat tallada per les grans vies.
Respecte a els teixits residencials i especialment els polígons industrials, fixar-se més en els seus perímetres que no pas en els espais públics del seu interior.