Maria Rubert de Ventós

Arquitecta UPC
Maria Rubert de Ventós
Imparteix classes a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona i és editora de la Revista d'UR del Laboratori d'Urbanisme (LUB). És premi Nacional d'Urbanisme a la iniciativa periodística 2006.
Professora convidada a impartir docència a nombroses universitats estrangeres, és autora de diversos articles sobre urbanisme i ciutat funcional. Ha publicat a Arquitecturas bis, Quaderns d'arquitectura, Phalaris, Harvard Design Magazine, per la Trienale de Milano i pels museus d'Hamburg i la Fundació Tapies. És autora de Places Porxades a Catalunya i coautora de Metro, Galàxies metropolitanes i La ciudad no es una hoja en blanco. Escriu habitualment a la premsa.
Ha desenvolupat projectes urbans a la regió de Barcelona -Projecte d'Urbanització per a l'Àrea olímpica de la Diagonal, Plans per al 22 @ , i l'Encaix urbà per a la zona central de Pineda de Mar-. Ha col·laborat com assessora a Barcelona Regional . És autora del Pla Nuevo ensanche el Hondón a Cartagena.
Dibuixa i pinta regularment i ha exposat diverses de les seves obres.