"La ciutat necessita enllaçar els espais oberts"

El PGM va aconseguir fixar uns mínims, atribuir uns estàndards de relació amb els espais verds a la ciutat i els va defensar. En l'actualitat li correspon al PDU metropolità pensar com aquests espais s'enllacen i com es relacionen amb els espais oberts, platges, boscos, camp agrícola, en definitiva la infraestructura verda.