"El PDU obre camins a garantir l'accessibilitat de qualsevol persona a qualsevol punt del territori"