"El PDU obre camins a garantir l'accessibilitat de qualsevol persona a qualsevol punt del territori"

L'Avanç del PDU ofereix una oportunitat extraordinària de canvi en la visió del planejament urbanístic i a la vegada en la visió de la mobilitat. El planejament general previ suposava que els sistemes de transport ja resoldrien el problemes de mobilitat. Actualment el PDU planteja que ja no podem continuar comptant amb generar mobilitat infinita. Cal situar les activitats i l'habitatge de les persones d'una manera que no ens generi aquesta mobilitat creixent. Cal garantir el dret de l'accessibilitat de qualsevol persona a qualsevol punt del territori.