"Habitatge i ciutat: oportunitats per a la inclusió"

Què significa que una ciutat i uns habitatges tinguin en compte la vida quotidiana i la igualtat d'oportunitats? Significa barris mixtos, amb criteris de proximitat, de prioritat per als vianants, amb un bon transport públic. És la ciutat pròxima que es construeix amb habitatges, equipaments i serveis atents a la diversitat. La ponència focalitza en els requeriments socials i urbans per a l'habitatge contemporani, i se n'explicaran exemples, especialment de la ciutat de Viena.