"Que pot fer l'urbanisme per a què les condicions de residència siguin les que s'ajustin millor"

Cal destacar la importància que té l'habitatge dins del marc d'un PDU entenent aquest com l'eix troncal de residència. Es fa necessari considerar de forma evolutiva les projeccions sobre la població futura i com es distribueix en el territori i per tant les necessitats d'habitatge que se'n deriven a cadascun dels àmbits territorials en funció de la realitat demogràfica. Es tracta d'adaptar des del punt de vista de l'urbanisme què es pot fer per a que les condicions futures d'allotjament de la població generin menys problemes de segregació, d'insuficiència d'oferta i problemes de mal allotjament.