"Un centre és un pol d'atracció de població"

Maria Pons, cap de secció tècnica de planejament, gestió i obra de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

Una àrea de centralitat és un pol d'atracció per a les persones, on es genera un tipus d'activitat, com pot ser la cultural, el lleure, etc. Com a exemples podríem destacar la Universitat Autònoma de Barcelona, al municipi de Cerdanyola del Vallès, o el centre de Barcelona. Tots dos són punts de trobada de gent del mateix municipi, de la metròpolis i fins i tot de la resta de Catalunya.

Un bon centre ha de tenir una bona concentració d'usos, a més de disposar dels usos complementaris, com serveis que cobreixin les necessitats de la població. En aquest sentit, la Universitat Autònoma disposa de serveis de restauració, esportius i espais oberts que complementen l'activitat principal de la Universitat.

Els centres són nuclis de mobilitat, i per això se'ls ha de dotar d'una bona accessibilitat, sobretot amb transport públic, perquè hi pugui accedir tothom i per evitar les emissions contaminants.