"Un centre és un pol d'atracció de població"

Una àrea de centralitat és un pol d'atracció per a les persones on es genera un tipus d'activitat, ja sigui cultural, de lleure, etc. Com a exemples, podríem destacar la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), al municipi de Cerdanyola del Vallès, o el centre de Barcelona. Tots dos són punts de trobada de gent del mateix municipi, de la metròpolis i fins i tot de la resta de Catalunya.

Un bon centre ha de tenir una bona concentració d'usos, tant principals com complementaris, així com serveis que cobreixin les necessitats de la població. En aquest sentit, la UAB disposa de serveis de restauració, recintes esportius i espais oberts que complementen l'activitat principal de la Universitat.

Els centres són nuclis de mobilitat, i per això se'ls ha de dotar d'una bona accessibilitat, sobretot amb transport públic, perquè hi pugui accedir tothom i per evitar les emissions contaminants.