Maria Pons Mascases

Arquitecta Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Foto_Pons Mascases, Maria
FORMACIÓ 
1993-2000   Estudis d'Arquitectura Superior a la E.T.S.A.B 
2003-2005   Màster d'arquitectura del paisatge a l'E.T.S.A.B   

PRÀCTICA PROFESSIONAL A L'ADMINISTRACIÓ
2005-2008 Arquitecta interina al Servei Territorial d'Urbanisme del Vallès Occidental, Vallès Oriental i Maresme.
2008-2011 Funcionària al Servei Territorial d'Urbanisme del Baix Llobregat, Alt Penedès i Garraf.
2011-2016  Servei Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità de Barcelona des de la seva creació l'any 2011, que inclou tot l'àmbit territorial del PGM.
Coordinadora comarcal d'urbanisme des de l'any 2014 al octubre de 2016.

novembre 2016
fins l'actualitat    Cap de Secció de Planejament Gestió i Obres