Documentació de l'Avanç

Consulteu i descarregueu els documents de l'Avanç del PDU metropolità: Memòria, Documentació gràfica, Document inicial estratègic, Programa de participació ciutadana i Annexos. Aquests documents mostren els objectius, els principis generals i la diagnosi amb un enfocament propositiu i alhora són la base per recollir propostes i aportacions.

Documentació Avanç
També podeu consultar un exemplar en paper d'aquesta documentació a les nostres dependències, sol·licitant cita prèvia mitjançant el formulari de contacte.