CARTOGRAFIES

Aquestes cartografies interactives són una selecció del recull de mapes que constitueixen la documentació gràfica de l'Avanç del PDU metropolità. S'han agrupat en aquesta pàgina per poder-les veure totes fàcilment.

 • Estructura ecològica

  Assegura el funcionament ecològic del territori, permet preservar l'aigua, que és un recurs escàs i vital, donar qualitat i continuïtat als espais verds i alhora mantenir activitats com l'agricultura i la pesca.

 • Estructura urbana i social

  Conformada per les àrees de centralitat, les vies metropolitanes i l'estructura verda, mostra com es pot vertebrar el territori i les relacions socials que es poden establir.

 • Xarxes i infraestructures de mobilitat i serveis

  Es mostra l'estructura que garanteix el funcionament de la ciutat, formada per les infraestructures de mobilitat d'alta capacitat i les xarxes de serveis.

 • Mosaic agroforestal

  Està format pel conjunt d'espais forestals i conreus que combinen dues característiques de gran interès ambiental i social: són formacions amb un alt nivell de qualitat en termes de biodiversitat i garanteixen la funcionalitat i la regulació dels cicles naturals.

 • Assentaments urbans

  Es mostren els teixits existents des de diferents òptiques: la morfologia, la funció, la localització relativa i el rol metropolità.

 • Estratègies d'actuació

  Mapa amb una primera aproximació als àmbits que necessiten una delimitació per intervenir-hi, i amb la necessitat d'una mirada específica a determinades situacions singulars o d'oportunitat.