ACCESSIBILITAT I XARXES DE TRANSPORT PÚBLIC

Identificació de les diferents xarxes de transport públic i de l'índex d'accessibilitat integral que proporcionen.

Aquesta cartografia està realitzada a partir del plànol "D.IV.01 Accessibilitat en transport públic", que forma part de la documentació gràfica del document d'Avanç.
Llegenda
Font:
AMB - DSU (2018) L'accessibilitat al transport públic. Metodologia de càlcul de l'accessibilitat al transport públic a l'àrea metropolitana de Barcelona.