CENTRES METROPOLITANS ESTRUCTURANTS

Diagnosi dels considerats centres metropolitans i supramunicipals que poden estructurar clarament la metròpolis.

Aquesta cartografia està realitzada a partir del plànol "D.III.01 Centres metropolitans estructurants", que forma part de la documentació gràfica del document d'Avanç.
Aquest mapa de diagnosi es basa en la realitat existent del territori sense tenir en compte el planejament vigent. 
Llegenda
Nota:
El nivell de cobertura del centres metropolitans i supramunicipals sobre el teixit urbà, representat a nivell d'illa, es determina per la quantitat de centres que proporcionen aquest tipus de servei i són accessibles en transport públic a menys de 45min (metropolitans) i/o 30min (supramunicipals).