CICLES DE MATÈRIA I ENERGIA

S'identifiquen i es localitzen, a mode informatiu, les diferents xarxes de serveis que trobem a tot el territori metropolità.

Aquesta cartografia està realitzada a partir del plànol "I.17 Xarxes de serveis metropolitans", que forma part de la documentació gràfica del document d'Avanç.
Aquest mapa d'informació és de caràcter indicatiu i mostra la realitat existent.
Llegenda
Font:
A partir de dades de BARCELONA REGIONAL i de l'AMB - Àrea de Medi Ambient.