Delirious Baricentro

Àmbit 3 – N-150 / C-58
Montcada i Reixac – Barberà del Vallès │ Nus Baricentro AP-7 / C-58 / N-150
Equip: Joan Solà Font + Carles Crosas Armengol (UPC) + Jordi Julià Sort - TRN TÁRYET

El nus Baricentro es planteja com l'oportunitat d'enfortir les relacions metropolitanes. Es planteja una estratègia a diferents escales que vol transformar l'N-150 en una avinguda metropolitana com a eix articulador amb caràcter cívic, que connecti les ciutats i millori l'accessibilitat als espais naturals de l'entorn. La plaça que es genera a l'N-150 és un element nou que aporta urbanitat i trenca la linealitat de la via.
La proposta incorpora també la intensificació dels  usos comercials existents a l'entorn del nus i inclou un programa recreatiu inspirat en Coney Island o el Tibidabo. Aquest plantejament és compatible amb els usos existents, activa l'espai del nus, i permet densificar l'entorn de l'estació ferroviària. El barri de l'estació km 0 aporta continuïtat urbana i proposa usos mixtos. Complementàriament s'incideix en el metabolisme urbà, ja que s'aprofiten els espais verds entre infraestructures per generar energies renovables i s'autogestionen de manera sostenible.
El jurat valora molt positivament la proposta de crear una nova urbanitat per transformar una intersecció en una cruïlla metropolitana multifuncional amb un programa innovador: el parc de l'energia i d'atraccions.  Delirious Baricentro ha destacat com la proposta més ben valorada,  però també s'ha valorat positivament Un espai entre rius, que identifica els espais clau per a la connectivitat ecològica, i Eco-red.or.es, perquè proposa un nou element per sobre de la infraestructura actual. 

Materials relacionats: