Debat de presentació de l'Avanç del Pla

Durant aquesta jornada es va presentar per primer cop oficialment el document de l'Avanç del Pla director urbanístic metropolità. També es va explicar l'intens procés participatiu del Pla proposat per la propera tardor i fins a finals d'any. Va ser un gran èxit de convocatòria!

Tipus: Debat Col·legi professional i Centres de recerca
Data: 16-07-19 
Lloc: Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
Municipi: Barcelona
 • Programa
  19.00  Benvinguda a càrrec d'Assumpció Puig, degana del COAC.

  19.15  Presentació d'«El contingut de l'Avanç del PDU» a càrrec de Josep Maria Carreras, director de Serveis d'Urbanisme de l'AMB.

  19.45  Presentació de «La participació dins el procés de redacció del PDU» a càrrec de Ramon Torra, gerent de l'AMB.

  20.00  Torn obert de paraules.

  20.30  Clou l'acte Antonio Balmón, vicepresident executiu de l'AMB i alcalde de Cornellà de Llobregat.
 • Relat
  El passat 16 de juliol va tenir lloc al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) la presentació de l'Avanç del Pla director urbanístic metropolità de Barcelona, així com del procés de participació proposat per la propera tardor i fins a finals d'any.
  La sala es va omplir amb més de 200 persones de diferents àmbits. Va ser un èxit amb presència institucional tant de l'àmbit acadèmic com professional i del territori, i es va poder seguir amb streaming des de la web oficial del COAC. Hi van assistir representants de diferents alcaldies metropolitanes i el secretari d'Hàbitat Urbà i Territori de la Generalitat de Catalunya.
  Referent al suport professional, hi van assistir també representants del Col·legi d'Enginyers Industrials, del Col·legi d'Economistes, del Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports, del Col·legi d'Ambientòlegs i del Col·legi de Sociòlegs i Politòlegs de Catalunya amb la presència del seu degà, Jordi Pacheco.
  L'acte va ser iniciat amb la benvinguda a tots els assistents d'Assumpció Puig, degana del COAC, qui va presentar el PDU metropolità com a necessari en un moment de canvi de paradigma.
  Posteriorment, va ser el torn de Josep Maria Carreras, director de Serveis d'Urbanisme de l'AMB, que va explicar el PDU metropolità des dels grans reptes globals de l'actualitat. Tres d'aquests reptes són comuns a gran part de les ciutats del món, i són els derivats de la desigualtat social, la mobilitat i el medi ambient. Concretament, a l'àrea metropolitana de Barcelona, se n'hi afegeixen dos més: els desequilibris territorials i la capacitat de reafirmació de capitalitat metropolitana que té aquest territori. La resposta a aquests reptes ha de dibuixar la ciutat metropolitana dels propers 20 anys, tot i que es destaca que no s'arribarà a cap solució si només es planteja en termes urbanístics. Concretament, es va relatar com i en quina mesura el PDU metropolità, a través dels propòsits que es planteja, pot abordar-los.
  A continuació, Ramon Torra, gerent de l'AMB, va exposar com es planteja el procés de participació ciutadana del Pla. Es preveuen al voltant de 30 sessions al llarg del període d'informació pública del Pla, de les quals es presenta el calendari. Una primera fase, amb la voluntat d'apropar el contingut de l'Avanç de PDU metropolità als diferents territoris de l'àrea metropolitana de Barcelona i, alhora, aprofundir en el debat al voltant dels sis eixos temàtics en què s'estructura el Pla. L'objectiu és explicar i difondre de manera entenedora el contingut del Pla, completar la diagnosi compartida, posar en valor les qüestions d'interès metropolità, mantenir la implicació activa dels agents institucionals (tècnics i polítics) i recollir suggeriments.
  Durant el debat es van plantejar qüestions i comentaris per part del públic, a les quals van donar resposta els ponents. Els temes que van sorgir durant el debat van ser: quin és el paper del port i de l'aeroport, el plantejament de la xarxa de transport metropolità i la xarxa ferroviària, de quina manera cal abordar les necessitats d'habitatge i quins són els reptes del marc legislatiu actual per implementar les propostes del Pla.
  Finalment, Antonio Balmón, vicepresident executiu de l'AMB, va cloure l'acte amb agraïments i va emfatitzar el bon treball fet fins ara i el que encara queda per concretar en la normativa urbanística; tot treballant de cara a l'aprovació inicial del Pla director urbanístic metropolità de Barcelona.
 • Materials relacionats