Ana Romero Càlix

Ambientòloga Cap de Servei de Sostenibilitat i educació. AMB
Ana Romero Càlix
Llicenciada en Ciències Ambientals per la UAB; Màster en el Cicle Integral de l'Aigua per a UPC; Màster en PRL per la UPC-INSHT i vinculada al Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya com a membre fundador. Actualment forma part del Consell Assessor del COAMB i del Pla de Barris de Barcelona. 
En l'àmbit professional inicia la carrera en la recerca  relacionada amb el risc ambiental de grans instal·lacions industrials. 
Ha treballat també en l'àmbit de la consultoria ambiental privada i com a docent a la UAB.  
Des de 2004 treballa a l'AMB, actualment com a Cap del Servei de Sostenibilitat i Educació que compta amb un equip centrat en l'educació ambiental, energia i canvi climàtic i ambientalització de processos.
Col·labora en diversos grups de treball del COAMB i participa activament en àmbits.