Mercè González i Brunat

Arquitecta AMB
Mercè González i Brunat
Arquitecta per l'ETSAB-UPC des de 1992, ha desenvolupat la seva professió en el món de l'ordenació del territori i urbanisme en el sector públic.

La seva experiència s'inicia a la Generalitat de Catalunya com a redactora de planejament urbanístic municipal i com a coordinadora comarcal de la Comissió territorial d'urbanisme. Posteriorment, s'orienta a l'especialització en models i sistematització de planejament donant suport en l'actualització del sistema d'informació del planejament urbanístic i assumint la coordinació del Mapa Urbanístic de Catalunya (2008).

El seu interès per la docència l'ha portat a col·laborar puntualment en Màsters, Escola SERT i formació del Departament de Territori.

Des de 2016 forma part del Servei de redacció del PDU de la Direcció de Serveis d'Urbanisme de l'AMB.