Robert Juvé i Morillo

Arquitecte Cap d'Urbanisme (fins 2018). Aj. de Molins de Rei
Robert Juvé i Morillo
Arquitecte per l'ETSAB, 1993
Membre de la Junta Directiva de l'Agrupació d'Arquitectes Urbanistes de Catalunya
Vocal de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona en representació del COAC
Funcionari de carrera des de l'abril del 2002
Actualment, Cap d'Urbanisme de l'Ajuntament de Molins de Rei
Membre de la Comissió Tècnica de l'àmbit de la Vall Baixa i Ordal-Garraf del Pla Director Urbanístic Metropolità
Membre de la Ponència Tècnica del Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de Collserola
3a promoció del curs Habilitats Directives per a Gestors Territorials. Universitat Politècnica de Catalunya
Postgrau en Dret Urbanístic per la UAB, 2002-2003
Postgrau en Dret Local per la UAB, 2003-2004