"Cap a una densitat i qualificació del sòl altament flexibles"

Partim del principi que la densitat és expressió de la complexitat urbana, afavoreix la intensitat d'usos i, al mateix temps, és una condició necessària per facilitar la diversitat. Per preservar aquest valor innegable, cal que la qualificació del sòl no sigui un obstacle a l'hora de permetre la mixtura i l'adaptació a usos no previstos des del planejament "a priori".
Cal revisar l'estanquitat de la qualificació dels sistemes i permetre (sense perdre el seu caràcter garantista) la possibilitat de barrejar-los amb usos diferents.
Ara bé, la ciutat pot assolir el mateix nivell d'intensitat d'ús en tota la seva dimensió?. No ho podem preveure però sí que caldria afavorir la suficient intensitat en les àrees situades sobre les cruïlles d'infraestructures de comunicació (ferrocarril, metro, tramvia…). Són precisament aquests punts on cal invertir per tal de potenciar-ne la intensitat i diversitat d'usos. No podem deixar passar la oportunitat en aquells indrets on ja existeix la confluència d'infraestructures. Cal convertir-los en nodes de diversitat i complexitat. Al seu costat, la resta de ciutat ha de poder conviure amb models menys intensos pel que fa a la misticitat d'usos. S'han de trobar formes de fer ciutat amb barris estrictament residencials, lligats a àrees de major complexitat urbana.