"Múltiples agents, un únic projecte urbà"

La cobertura de les Rondes al seu pas per Santa Coloma, més la sèrie de projectes relacionats, vistos en el seu conjunt, ha canviat totalment la ciutat. Al seu torn, la cadena d'actuacions executades al pla de Montgat, en un territori de posició i topografia difícils, també han posat en valor un àmbit molt més ampli, més enllà dels propis objectius. En tots dos casos els agents implicats són múltiples.

Una primera qüestió plantejada té que veure amb el rol que assumeix cada administració o agent actuant.
Qui és el dissenyador? És necessari un "coordinador-dissenyador"? Quin hauria de ser el perfil d'aquesta figura?

Un altre tema interessant és el de la construcció de ciutat a patir de puzles de projectes que, seguint -o no- un determinat ordre o estratègia, tenen efectes acumulatius, que possibiliten anar afegint valor a un determinat territori, amb la possibilitat de definir escenaris parcials intermedis. Amb un únic projecte però sempre amb múltiples agents.