"Pensar l'urbanisme com un procés de transformació progressiu"

Com millorar la habitabilitat dels teixits residencials? Promovent la misticitat de tipologies, ampliant l'accés a l'habitatge, afavorint la flexibilitat en els usos i combinar certs processos productius amb espais residencials.

En concret en les àrees de baixa densitat com són les urbanitzacions que van créixer durant els anys 60 cal pensar en l'urbanisme com a procés de transformació progressiu, evitant la seva expansió i densificant on sigui possible per recuperar part del territori.