PLA DIRECTOR URBANÍSTIC METROPOLITÀ

Descobreix què és el Pla director urbanístic metropolità (PDU). Un cop aprovat l'avanç, s'inicia la fase d'informació pública, plantejada des de la reflexió tècnica, la comunicació i la participació ciutadana. El pla es nodreix del contingut generat en un procés obert, multidisciplinari i transversal, que permet construir les bases de l'urbanisme per la metròpolis futura.

Metròpolis Barcelona

EL PROCÉS DE REDACCIÓ


L'AMB inicia el procés de redacció del PDU metropolità plantejat des de la reflexió tècnica, la comunicació i la participació ciutadana.  Un procés obert, multidisciplinari i transversal que permetrà construir les bases del nou urbanisme de la metròpolis futura.

  • Mètode

    Antecedents, fases, estructura i metodologia per la redacció del PDU metropolità.

  • Coneixement

    Workshops, exposició "Metròpolis Barcelona", exposició itinerant: espais de coneixement, comunicació i participació sobre les propostes per al territori metropolità.

  • Temes

    6 Temàtiques relacionades transversalment, a través de les quals s'explica el funcionament unitari del territori metropolità entès com un ecosistema.