Antoni Farrero Compte

Enginyer de forest i ambientòleg Coordinador general de l'Oficina Tècnica de Gerència. AMB
Antoni Farrero
Doctor enginyer de forest i ambientòleg que actualment treballa com a coordinador d'infraestructures a l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
Dins d'aquesta organització ha estat responsable dels espais fluvials, de la gestió de la xarxa de parcs i platges metropolitanes i coordinador dels serveis de projectes i obres de l'espai públic entre els anys 1999 i 2006.
Entre els anys 2007 i 2011 va prestar els seus serveis la Generalitat de Catalunya com a director del Centre de la Propietat Forestal i del 1984 al 1989 a la Diputació de Barcelona com a director del parc natural del Montseny i al Patronat del Parc Metropolità de Collserola entre el 1990 i el 1992.
Ha complementat la seva carrera professional dins de l'empresa privada al sector de la construcció entre els anys 1992-1998 i també dins del sector docent com a organitzador d'un curs de postgrau sobre gestió d'espais verds a la Fundació Politècnica de Catalunya entre els anys 1998 i 2010. Actualment forma part de la Comissió redactora del pla especial del parc natural de Collserola.