Enric Serra del Castillo

Arquitecte Director de l'Àrea Planificació Territorial. Aj. de Viladecans
Enric Serra del Castillo
Director Àrea Planificació Territorial
Treball continuat en planificació territorial, planejament urbanístic, instruments de gestió urbanística, valoracions.
Professor convidat en diversos master d'ordenació del territori i d'arquitectura del paisatge.
Àmplia experiència en desenvolupar projectes cofinançats per la UE.
Des de 1996 treballant al servei de la funció pública des de l'Ajuntament de Viladecans.