ESTRATÈGIES ACTUACIÓ

Mapa amb una primera aproximació als àmbits que necessiten una delimitació per intervenir-hi, i amb la necessitat d'una mirada específica a determinades situacions singulars o d'oportunitat.

Aquesta cartografia està realitzada a partir del plànol "P.04 Estratègies Actuació", que forma part de la documentació gràfica del document d'Avanç.
Aquest mapa de proposta és de caràcter indicatiu.