ESTRATÈGIES ACTUACIÓ

Mapa amb una primera aproximació als àmbits que necessiten una delimitació per intervenir-hi, i amb la necessitat d'una mirada específica a determinades situacions singulars o d'oportunitat.

Aquesta cartografia està realitzada a partir del plànol "P.04 Estratègies Actuacio", que forma part de la documentació gràfica del document d'Avanç.